DEDEMSVAARTAC.NL
DAC
Aanmelden Lid

Klik hier om het aanmeldings formulier te openen. Gelieve dit formulier op te sturen naar het secretariaat of ledenadministratie. Op onze "Organisatie" pagina kunt u zien wie de rollen secretariaat en ledenadministratie vervullen. Klik hier voor de link naar de pagina.


Zwemvereniging Dedemsvaart AC is opgericht per: 09 mei 1967 en is aangesloten bij de KNZB.
Rekeningnummer NL20RABO0312954190 Rabobank Vaart en Vecht te Dedemsvaart


Aanmelding als lid van Dedemsvaart AC, door het opsturen van onderstaand formulier aanvaardt u het persoonlijk lidmaatschap van de KNZB met alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen. U verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Dedemsvaart AC om van zijn / haar hieronder genoemde bank- (giro)rekening de contributie af te schrijven. Tevens wordt er éénmalig € 10.00 inschrijfkosten in rekening gebracht.

Er worden tijdens wedstrijden en andere evenementen door Dedemsvaart AC fotografen, foto's gemaakt. Dedemsvaart AC houd zich het recht voor om deze foto's te gebruiken om de Dedemsvaart AC site aantrekkelijker te maken. Tevens worden deze foto's in de vorm van foto albums op de Dedemsvaat AC site en social media getoond. Heeft u hier bezwaar tegen. Meld dit bij het secretariaat.

Activiteiten

© Zwemvereniging Dedemsvaart AC, alle rechten voorbehouden.